Hlavným cieľom tanečnej školy ECHO je vytvárať rodinnú tanečnú školu, kde sa budú všetci cítiť príjemne. Ťažiskom práce sú činnosti a aktivity sústreďujúce sa na čo najväčší okruh ľudí, ktorí sa chcú tancom hlavne zabávať.

Ponúkame Vám nasledovné kurzy a krúžky: